VTI-ES

voorbereiding

start eindproject

29/6/2021
startformulier

We hebben het startformulier ingevuld: startformulier GIP - 6 IW

10/7/2021
algemene planning GIP

We hebben het project overlopen en een aantal zaken vastgelegd.
We gaan de computer plannen met een gratis software:
Logisim-evolution

11/8/2021
startformulier

We hebben een contactpersoon gevonden en het startformulier ingeleverd.

start Deel 1

12/8/2021
website

Dante begon met het maken van de website.

september

10/9/2021
plannen + Onedrive

In deze les startten we met het plannen van het project en maakten we de nodige bestanden aan.

17/9/2021
website + simulatie + ALU

Dante begon met het maken van de simulatie op de website.

Lucas begon met het tekenen van de ALU in logisim
(tekenen half en full adders + in en uitgangen tot rest computer)

20/9/2021
simulatie + inhoudstafel

Dante begon met het programmeren van het tile systeem. Het tilesysteem wordt gebruikt om de comuter sneller te laten werken.
Lucas begon met het opstellen van de inhoudstafel.

24/9/2021
simulatie + planning

Dante werkte de simulatie verder af. (kleur, levels, player movement)
Lucas maakte de planning en werkte verder aan de ALU. Hij legde ook de OP-codes vast.

oktober

01/10/2021
logboek + simulatie + ALU

Dante werkte de simulatie verder af met sprites.
Lucas werkte aan de logboeken en werkte de ALU af. Hij voegde de flags toe en zorgde voor een verschil functie via de 2-complement methode.

02/10/2021
inhoudstafel + simulatie

We werkten de inhoudstafel af.
Dante werkte aan de animaties van de spelers.

03/10/2021
simulatie

Dante werkte aan de simulatie. Hij voegde meerdere spelers en levels toe.

06/10/2021
simulatie

Dante werkte aan de simulatie. Hij voegde vijanden toe.

07/10/2021
simulatie

Dante werkte aan de simulatie. Hij onwikkelde de AI van de vijanden.

08/10/2021
simulatie + planning

Dante werkte aan het renderen van vijanden en aan de planning.
We hadden een gesprek met onze technische mentor.
We verwerkten de feedback in de nieuwe inhoudstafel.
Lucas tekende de instructie decoder.

15/10/2021
simulatie + PC

Dante werkte de simulatie af. Lucas tekende de PC. (program counter)

22/10/2021
PPU + ALU

Lucas: "ALU aanpassen zodat er een comparator en multiplexers aanwezig zijn dit om ruis van de ALU zijn logica te elimineren op de bus. (ideetjes uit Digitale Technieken 3de graad geleend bij mevr. Van Heghe) + bespreken interface CPU-PPU en PPU-GPU met Dante."
Dante Veranderde de simulatie met de nieuwe resolutie.

28/10/2021
PPU

Dante schetste de PPU.
"simulatie" is varanderd naar "prototype".
nieuwe resolutie: 16x8 tiles = 128x64px

29/10/2021
website

Dante werkte aan de website:
De blog invullen van 10/9 tot 29/9.

november

01/11/2021
website

Dante werkte aan de hoofdpagina en blog van de website.

02/11/2021
PPU

Dante werkte aan de PPU tekening en begon met het schrijven van de projectbeschrijving.

03/11/2021
ALU

Lucas schreef de tekst over de ALU.

04/11/2021
PPU

Dante werkte de tekening van de PPU af.

06/11/2021
Projectbeschrijving

Dante Schreef de projectbeschrijving.

10/11/2021
Website + verslag

Dante werkte aan de website.
Lucas bewerkte de tekst van de ALU en schreef over comaratoren en multiplexers.

11/11/2021
Website + componenten + verslag

Dante werkte aan de tekst op de website.
Lucas zocht naar ic's voor de ALU en schreef aan de tekst over de ALU.

12/11/2021
Website + PPU + ALU + componenten

Dante werkte aan de website en de tekst over de PPU.
Lucas tekende de bedrading voor de ALU en schreef aan de tekst over de instruction decoder. Hij zocht naar ic's voor de instruction decoder.

13/11/2021
Website

Dante werkte aan de pagina over tegare op de website.

15/11/2021
Verslag

Lucas voegde foto's en schema's toe aan de tekst van de ALU. Hij tekende ook de instruction decoder.

16/11/2021
componenten

Lucas zocht naar EEPROM's en werkte de tekst over de instruction decoder af.

17/11/2021
Website + PC

Dante werkte aan de wiskundige berekeningen van de ALU op de website.
Lucas werkte aan de tekst over de program counter.

18/11/2021
Verslag

Dante werkte aan de tekst over de wiskundige bewerkingen en de inleiding.

19/11/2021
Verslag

Dante werkte de tekst over de PPU en bewerkingen af.
Lucas bewerkte de opmaak van de GIP.

20/11/2021
Verslag

Dante werkte aan de bronnen, titels en het hoofdstuk over de website.

21/11/2021
Verslag

Dante werkte aan de tekst over het prototype.

22/11/2021
Verslag

Lucas bewerkte de opmaak van het verslag.

24/11/2021
Verslag

Dante controleerde en verbeterde deel 1.

24/11/2021
TIMING GIP

Inleveren deel 1 bij technische mentor & evaluatie door technische mentor.

26/11/2021
Verslag + website

Dante diende deel 1 in en updatete de website.

december

start Deel 2

04/12/2021
Website

Dante integreerde Statounter in de website.

09/12/2021
Website

Dante voegde een archief toe aan de website.

10/12/2021
Website + prototype

Dante voegde filmpjes toe aan de website en vulde de blog aan.
Hij voegde het oude prototype toe aan de nieuwe website via het archief.

11/12/2021
Subdomain

Dante veranderde het domein van de website naar https://vties.deebug.be.

12/12/2021
SSL

Dante vroeg een SSL certificaat aan voor de website te beveiligen.
(gebruik https ipv http om het certificaat te kunnen lezen!)

16/12/2021
TIMING GIP

Evaluatiegesprek met technische mentor en bijsturing

21/12/2021
Code

Dante schetste de werking van het programma, we maken geen IDE, maar herprogrammeren rechtstreeks in binair.

22/12/2021
Code

Dante programmeerde de achtergrond functie.

31/12/2021
Code

Dante programmeerde de update functie.

januari

03/01/2022
Zoekwerk + ALU

Dante zocht meer info over de werking van assembly in andere computers.
Lucas testte de ALU en verbeterde de fouten.

04/01/2022
Testen

Lucas testte deel 2 van de ALU.

07/01/2022
Deel 1

Dante verbeterde deel 1 en de nummering van deel 1.
De oorspronkelijke versie van deel 1 is nog te vinden bij documenten

09/01/2022
A-Register

Lucas tekende het A-register.

10/01/2022
taal + website

Dante verwerpte nuttelose code uit deel 1 en printte het deel af voor de taalmentor.
Hij paste ook de hoofdpagina aan met nieuwe links naar de verslagen.

11/01/2022
plannen

Dante en Lucas bespraken de plannen van het project en de mogelijkheden van de instruction decoder. Er zijn op dit moment geen problemen.
We werken vanaf nu met PCB's in plaats van breadboardjes.

11/01/2021
TIMING GIP

Inleveren deel 1 en evaluatie taalmentor

12/01/2022
PCB ALU

Lucas tekende de PCB van de ALU. (Lucas tekent de verbindingen en componenten, Dante ontwerpt het eindresultaat/looks van de PCB's en bestelt ze.)

13/01/2022
3D modellen + website

Dante updatte de website met 3D modellen en andere kleine aanpasingen zoals het aanvullen van de blog tot hier.

14/01/2022
PPU

Dante bouwde een deel van de PPU op breadbordjes.

15/01/2022
PPU

Dante ontwierp de PCB van de PPU.

16/01/2022
PPU

Dante loste het probleem met timeing van de PPU op.

19/01/2022
PPU

Dante bedacht de instructies van de PPU en maakte een filmpje over de werking.
https://www.youtube.com/watch?v=slwDG1sb8-I

22/01/2022
PPU + deel1 + Teller + A&B-Register

Dante tekende de PCB van de PPU en verbeterde deel 1 (versie 3).
Lucas zocht naar het tijdsvolgordediagram van de teller en schreef een stuk van het A- en B-register.

24/01/2022
ALU + PCB bestellen

Dante tekende de PCB van de ALU en bestelde het bij JLCPCB.

25/01/2022
website + 3D render

Dante uploadde de PCB van de ALU op de website en maakte een 3D render.

februari

01/02/2022
Schema's

Lucas tekende de schema's van deel 2 van de ALU in logisim.

02/02/2022
PCB

Lucas tekende de PCB's van het A en B-register.

04/02/2022
instructies

Dante begon met het opstellen van de instructies.
Lucas tekende de PCB's van het RAM, schetste de ROM en maakte deen samenvatting van de stuurfalgs ID-modules.
We bespraken de werking en layout van de computer.

05/02/2022
PCB + Verslag

Dante ontwierp de PCB van het A en B register, maakte een 3D render, voegde een chat toe aan de website en vervolledigde deze blog.
Lucas tekende de PCB van de ROM-module en tekende de PC.
We verbeterden deel1 (versie 4).

06/02/2022
3D + Verslag

Dante werkte aan het 3D model.
Lucas schreef het hoofdstuk over het B-regsiter.

07/02/2022
3D

Dante werkte aan het 3D model.

09/02/2022
Verslag + Website

Dante werkte aan het verslag en paste de website aan.
Lucas werkte aan het verslag een schreef het hoofdstuk over de RAM module.

10/02/2022
Presentatie + Verslag

Presentatie voor externe jury.
Lucas schreef het hoofdstuk over SRAM.

10/02/2021
TIMING GIP

Evaluatiegesprek met extrene jury

11/02/2022
PCB

De PCB van de ALU is aangekomen.

12/02/2022
PCB + Verslag

Dante Tekende de PCB's van de registers, PC, BUS, LEDs en splitter.
Lucas schreef extra uitleg over flipflops en SRAM.

13/02/2022
PCB + case

Dante tekende de PCB's van het RAM en werkte aan de behuizing van de computer.

14/02/2022
boren

Dante boorde gaten in de PC behuizing.

16/02/2022
PCB

Lucas soldeerde de ALU.

17/02/2022
Verslag

Lucas schreef de tekst over SRAM.

19/02/2022
Verslag

Lucas schreef de tekst over ROM.

20/02/2022
Verslag

Dante schreef de tekst over de praktische realisatie.

25/02/2022
Opzoekwerk

Dante onderzocht verschillende codes van computers.

26/02/2022
Verslag

Dante schreef de tekst over de instructies.

27/02/2022
MP3 speler

Dante plande de werking van MP3 speler.

28/02/2022
Verslag

Dante schreef de tekst over de geluidskaart.
Lucas werkte zijn deel van het verslag af.

maart

01/03/2022
Arduino

Dante soldeerde de arduino nano en programmeerde het programma.

02/03/2022
Verslag

Dante schreef de tekst over de instructies.

03/03/2022
Verslag

Dante schreef de tekst over basis info.

04/03/2022
Verslag

Dante schreef de handleiding van deel 2.

05/03/2022
Verslag + Website

Dante vulde de bronnen aan,verbeterde deel 2 en updatte de website.

06/03/2022
Verslag

Dante verbeterde deel 2 en printte het document af.

07/03/2021
TIMING GIP

Inleveren deel2 bij technische mentor en evaluatie door taal en technische mentor

12/03/2022
Schema

Lucas tekende het schema van de instructiondecoder.

13/03/2022
Schema

Lucas tekende de PCB van de instructiondecoder.

18/03/2022
Presentatie

Dante en Lucas presenteerden hun praktische realisatie aan hun technische mentor.

start Deel 3

20/03/2022
Verslag + Website

Dante ontwierp het nieuwe voorblad van deel 3 en updatete de website.

23/03/2022
Handleiding

Dante ontwierp de handleiding van de game.

25/03/2022
oplossing

Dante loste problemen met de SD-kaart op.

28/03/2022
Verslag

Lucas schreef de tekst over de klok en PSU.

30/03/2022
Prototype + Verslag

Dante ontwierp een nieuwe tilesheet en hoofdmenu voor de game.
Lucas schreef de uitleg over de MMV.

31/03/2022
Verslag

Lucas schreef de uitleg over de AMV.

april

02/04/2022
Verslag

Lucas werkte het stuk over de klok en PSU af.

03/04/2022
Website

Dante vulde deze pagina aan tot dit punt.

04/04/2022
instructieboekje

Dante designde het instructieboekje.
Lucas tekende de PCB van de klok en PSU.

06/04/2022
Onderzoek

Lucas onderzocht de werking van VGA.

06/04/2022
PCB + Verslag

Dante ontwierp de PCB van de NES controller van lucas en verbetrede deel 2.
Lucas tekende de NES-interface en schreef over de NES-interface.

07/04/2022
instructieboekje + Veslag

Dante designde het instructieboekje en verbeterde het verslag.

08/04/2022
Verslag

Lucas schreef de inleiding van de GPU.

09/04/2022
Verslag

Dante schreef de hoofdstukken over onvermelde info en uitbreidingsmogelijkheden.

11/04/2022
Verslag + Website

Dante schreef de teksten van het programma en de inleiding. Hij verbeterde deel 2, maakte een subreddit aan voor VTI-ES en vulde de blog aan tot hier.
Lucas schreef over de CRT-monitor.

12/04/2022
VGA

Lucas: Uitzoeken timing VGA-singaal

13/04/2022
Verslag + Drukker + VGA

Dante schreef het besluit, programmeerde de game en liet de handleidingen drukken.
Lucas: Tellers lijnen in VGA signaal ontwerpen + uitleg VGA-singaal schrijven.

14/04/2022
VGA + verslag

Lucas: Tekst VGA afwerken + laatste dingen verbeteren van deel 2

15/04/2022
VGA

Lucas: Afwerken timers en counters VGA-signaal

16/04/2022
VGA

Lucas: Tekenen schema tellers VGA-singaal + kleur registers.

18/04/2022
VRAM

Lucas: Tekenen schema VRAM-module

19/04/2022
verslag

Lucas: Afwerken tekst deel 3 + tekenen PCB’s GPU

20/04/2022
Verslag

Dante schreef het besluit, programmeerde de game, linkte de bronnen en verbeterde deel 2.

24/04/2022
Verslag

Dante werkte deel 3 af en drukkte het af. Hij schreef ook de game code.

29/04/2022
meten

Lucas: Testen crystal oscillator met de hulp van mevr. Van Heghe.

30/04/2022
PCB's

Dante werkte alle PCB's af.
Lucas: Maken scoopbeelden MMV + AMV

mei

01/05/2022
PCB's + 3D renders

Dante bestelde alle PCB's en maakte 3D modellen.
Lucas: Invoegen scoopbeelden in het verslag

09/05/2022
PCB's

Dante ontwierp een PSU cover met plaats voor schakelaars.

10/05/2022
PCB's

Dante ontwierp de PPU en de PCB.

11/05/2022
PCB's + renders + website

Dante ontwierp de PPU PCB, renderde het moederbord en updatte de website en deze blog.
Lucas: Opbouw + eerste test GPU teller

12/05/2022
TIMING GIP

Evaluatie deel 3 en taalattitude door taalmantor
Lucas: Verbetern deel 3

13/05/2022
testen

VGA testen

16/05/2022
verslag

verslag verbeteren

17/05/2022
verslag

verslag verbeteren

18/05/2022
verslag + Website

Dante: verslag verbeteren + website aanvullen + besranden naar website uploaden + PCBs in verslag als bijlage toevoegen

19/05/2022
verslag + Website

Dante: Verslag verbeteren + logboek website aanvullen

20/05/2022
testen

Lucas: Testen klok signaal

22/05/2022
presentatie

Dante: GIP voorstellen op opendeurdag

23/05/2022
TIMING GIP

INDIENEN GIP-DOSSIER

26/05/2022
PCB

Lucas: solderen printplaten

juni

04/06/2022
solderen

We hebben de PCB's gesoldeerd

05/06/2022
PPU

Dante startte met het programmeren van de PPU op arduino.

06/06/2022
grafisch

Het grafisch praktisch gedeelte van de GIP geschrapt door tijddruk.
Lucas: PCB solderen

08/06/2022
solderen

Lucas: PCB solderen

10/06/2022
Assembly

Dante programmeerde een nieuw programma voor de GIP.

11/06/2022
assembly + PPT

Dante programmeerde de GIP en werkte aan de PPT.

14/06/2022
Website

Dante updatte de opensource website documenten en deze blog.

24/06/2022
TIMING GIP

Presentatie voor externe jury - Volledige GIP-rapport bij jaarrapport

Presentatie Zelf een computer maken

Einde...

Met dank aan alle leerkrachten en vrienden die ons gebracht hebben waar we nu staan.

Wilt u weten wat onze huidige projecten zijn?
Ga naar www.deebug.be voor meer info.